Nieuwbouw Nieuws

Stand van zaken Kavels Achter De Duinen

In het kustgebied van Monster worden in totaal 60 zelfbouwkavels gerealiseerd. Voordat de verkoop van de kavels kan starten, dient de bestemmingsplanprocedure te zijn afgerond.

Borgdorff Makelaars

In juli jl. heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over het bestemmingsplan Westmade-Noord. Deze uitspraak heeft de gemeente Westland de mogelijkheid gegeven nader te motiveren waarom realisatie van de woningbouw in het gebied geen nadelige gevolgen zal hebben voor de natuur. De nadere onderbouwing is eind september jl. aan de Raad van State aangeboden. De Raad van State buigt zich op dit moment over de door partijen aangeleverde stukken. De definitieve uitspraak wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht.

Dit betekent dat de verwachte start verkoop van de eerste 19 kavels op z’n vroegst in de eerste helft van 2023 plaats kan vinden. Zodra wij meer zicht hebben op het vervolg word je hierover geïnformeerd middels de nieuwsbrief.

Meer informatie?

Benieuwd naar de kavels? Neem dan alvast een kijkje op de projectwebsite. Hier vind je o.a. de kavelkaart en een video met meer informatie door onze collega Angelique Kester en Olsthoorn Makelaars. Door het aanmelden voor de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de voortgang van Kavels Achter De Duinen.