FAQ

Veelgestelde vragen

Aankoop

Wat is nationale hypotheek garantie (NHG)?

De Nationale hypotheek garantie is een borgstelling, die bij het afsluiten van een hypotheek met NHG wordt verstrekt aan jouw geldverstrekker. Indien je wegens onvoorziene omstandigheden niet meer kunt voldoen aan de verplichting om jouw hypotheek te betalen (bijvoorbeeld door het verliezen van je baan, langdurig ziek zijn of een relatiebreuk) zal NHG helpen door een regeling te treffen, waarbij de hypotheeklast dragelijker wordt. In sommige gevallen behoort dit niet tot de mogelijkheden en zul je helaas de woning moeten verkopen. Bij de verkoop bekijkt de NHG hoe de afbetaling van jouw restschuld opgelost kan worden. Er kan bijvoorbeeld een betalingsregeling worden getroffen of wordt de restschuld overgenomen en kwijtgescholden. In 2023 is voor het aankopen van een huis met NHG een maximale koopsom van € 405.000,- vastgesteld. Voor energiebesparende voorzieningen (bijvoorbeeld CV-ketels, zonnepanelen of extra isolatie) kun je bovenop de koopsom nog 6% extra lenen.

Waar bestaan de kosten koper uit?

Kosten koper betekent simpel gezegd dat de kosten om eigenaar van de woning te worden voor de koper zijn. Het zijn voor een deel verplichte kosten die je moet betalen bij de aankoop en bovenop de vraagprijs komen. Overdrachtsbelasting: dit is de belasting die je betaalt voor de woning en de grond. In 2020 is dit 2% van de koopsom. Sinds 2021 is de overdrachtsbelasting afgeschaft voor starters (18-35 jaar) die een woning kopen onder de €400.000.  Notariskosten: kosten die de notaris rekent voor het opstellen van de eigendomsakte en de hypotheekakte en voor het passeren van de hypotheek. Kosten van hypotheekadvies. Kosten van de bankgarantie: bankgarantie geeft de verkoper de garantie dat 10% van de koopsom betaald wordt, ook als de koop niet doorgaat. Taxatiekosten. Overige kosten, denk hierbij aan: Kosten van de bouwtechnische keuring Kosten voor de aanvraag van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) Al met al adviseren we je om rekening te houden met dat je ongeveer tussen de 4 à 6% van de koopsom kwijt aan deze kosten.

Kan ik de bijkomende kosten bij het kopen van een huis meefinancieren?

Koop je een bestaande woning, dan heb je altijd te maken met kosten koper (bijkomende kosten). Sinds 2018 kun je maximaal 100% van de waarde van een woning lenen. Dit betekent dat je de bijkomende kosten niet kunt meefinancieren in de hypothecaire lening waarvan de rente aftrekbaar is. In sommige gevallen is het mogelijk om een aparte lening (bijvoorbeeld een persoonlijke lening) af te sluiten om de bijkomende kosten te financieren. Een bank of kredietinstelling verstrekt deze lening alleen als dat past bij jouw persoonlijke en financiële situatie.

Mededelingsplicht vs. Onderzoeksplicht

De verkoper heeft een mededelingsplicht om alle gebreken die hij kent en die van belang zijn voor de verkoop van de woning aan de koper te melden. Dit gebeurt aan de hand van een (standaard) vragenlijst. De verkopend makelaar gaat uit van wat de verkoper gemeld heeft in de vragenlijst. Indien de verkopend makelaar twijfelt over de gegeven informatie, moet dit onderzocht worden.  De  koper heeft een onderzoeksplicht om de bouwkundige staat van het huis goed te onderzoeken en eventuele gebreken aan de koopwoning te herkennen. De makelaar kan hierbij zelf ondersteunen, of adviseren om een bouwkundige keuring uit te laten voeren door een externe partij.

Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper in?

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd betekent dat je als koper zonder een reden op te geven de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper is aangereikt. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Vraag aan je NVM-makelaar tot wanneer precies de bedenktijd loopt.

Hoe komt de koop van een woning tot stand?

Als de verkoper en de koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (denk hierbij aan: o.a. de prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken), dan legt de verkopende NVM-makelaar alle afspraken vast in de koopovereenkomst. Pas wanneer koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend, komt de koop tot stand. Een belangrijk aandachtspunt van de koopovereenkomst zijn de ontbindende voorwaarden. Wanneer je deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet je dit al vooraf meenemen in de onderhandelingen. Kopers krijgen namelijk niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt, moeten de koper en verkoper het eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn: Financieringsvoorbehoud. Geen huisvestingsvergunning. Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring. Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NVM No-Risk clausule. De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Dit noemen we het schriftelijkheidsvereiste. Schriftelijk betekent dat een mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak niet voldoende is. Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, start de wettelijke bedenktijd voor de koper. Binnen deze tijd kun je als koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

Nieuwbouw

Wat kan ik verwachten van het eerste gesprek met jullie?

Voorafgaand aan ons eerste gesprek, ontvang je een e-mailbevestiging met daarin alvast de presentatie die we in het gesprek samen gaan bespreken. Tijdens het gesprek gaan we het o.a. met je hebben over het project, het toegewezen bouwnummer, de planning en uiteraard ook het financiële plaatje.

Hoe lang is de optieperiode?

De optieperiode is circa 2 weken, gerekend vanaf het eerste gesprek. Tijdens het eerste gesprek plannen we direct een tekenafspraak met je in.

Wat kan ik verwachten van de tekenafspraak?

Voorafgaand aan de tekenafspraak worden de koop- en aanneemovereenkomst opgesteld. Wij adviseren je om de blanco concepten van deze overeenkomsten voorafgaand aan de tekenafspraak door te lezen. Je kunt deze concepten terugvinden in de kopersmap die je van ons gekregen hebt, of op de USB-stick. Tijdens de tekenafspraak bespreken we samen de overeenkomsten. Heb je vragen? Dan bespreken we deze uiteraard meteen. Na het bespreken van de overeenkomsten mag je je handtekening zetten.

Wanneer moet ik mijn financiering regelen?

In jouw koop- en aanneemovereenkomst lees je dat je twee maanden de tijd hebt om de financiering te regelen. Dit noemen we het financieringsvoorbehoud. Deze termijn begint te lopen nadat je de overeenkomsten ondertekend hebt, of nadat de opschortende voorwaarden zijn vervallen. We adviseren om voor het tekenen van de koop- en aanneemovereenkomst eerst financieel advies in te winnen (dit kan bijvoorbeeld bij één van onze Hypotheekshops middels een videobelafspraak of op onze vestigingen in Wateringen/ Naaldwijk). Je aanvraag kun je indienen nadat je de overeenkomsten hebt ondertekend.

Wat is grondrente?

Grondrente  is de rente over de grond die je betaalt vanaf de peildatum tot het moment dat je de grond koopt bij de notaris. Je betaalt dit omdat de ontwikkelaar de grond voor je heeft voorgeschoten. Meer informatie over grondrente? Lees dan hier onze blog.

Wat is bouwrente?

Bouwrente  is de rente die je betaalt over eventueel vervallen bouwtermijnen. Dit kan enerzijds omdat je instapt nadat de bouw is gestart, je betaalt dan vanaf de vervaldatum tot het moment dat het eigendom wordt overgedragen via de notaris. Aan de andere kant kun je ook bouwrente verschuldigd zijn als je een factuur te laat hebt betaald. Lees in onze blog meer over bouwrente.

Wat betekent Vrij Op Naam (V.O.N.)?

Een nieuwbouwwoning koop je Vrij Op Naam, dit betekent dat de ontwikkelaar een aantal kosten op zich neemt. Dat zijn onderstaande kosten: - Overdrachtsbelasting - Notariskosten voor het opstellen en passeren van de levering - Kadastrale uitmeting - Architect Als koper moet je werk rekening houden met enkele bijkomende financieringskosten, namelijk: - Kosten voor het hypotheekadvies - Notariskosten voor het opstellen en passeren van de hypotheekakte.

Waar moet ik aan denken bij de oplevering van mijn nieuwbouwwoning?

Het is zover: de bouw is afgerond en je krijgt bijna de sleutel. Maar eerst nog een belangrijke stap: de oplevering. Je kunt ervoor kiezen om dit zelf te doen of een deskundige meenemen. Belangrijke punten waar je op moet letten: Risico en verzekering vanaf de oplevering De aannemer is niet meer aansprakelijk nadat de woning is aangeleverd Aanneemsom betalen voor de opleverdatum (vergeet de bankgarantie niet) Boete voor de aannemer voor te laat opleveren Onderhoudstermijn en garantie

Heb ik garantie op mijn nieuwbouwwoning?

Een belangrijk punt bij het kopen van een nieuwbouwwoning, hoe zit het met de garantie? De meeste aannemers maken gebruik van een garantie-instituut, deze regelen een aantal zaken voor jou. Hiermee verzekeren zij het risico dat de aannemer tijdens de bouw failliet gaat en heb jij zekerheid op een kwalitatief goede woning. Meer hierover lees je in onze blog over garantie op een nieuwbouwwoning.  

Wat zijn opschortende voorwaarden?

Bij de koop- en aanneemovereenkomst van een nieuwbouwwoning vind je de term “opschortende voorwaarden” terug. Als er niet aan deze opschortende voorwaarden voldaan kan worden, gaat de overeenkomst niet door. Omdat de opschortende voorwaarden van dusdanig belang zijn om te kunnen starten met de bouw, worden deze als “escape” opgenomen. De verkopende partij kan de overeenkomst ontbinden op het moment dat zij niet aan alle voorwaarden kunnen voldoen. Denk hierbij aan het behalen van een verkooppercentage van bijvoorbeeld 70 of 80 % of het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning.

Onderhandelen

Moet de verkoper de woning aan mij verkopen als ik de vraagprijs bied?

Nee, De verkoper beslist welk bod hij accepteert en onder welke voorwaarden. De verkoop van een woning ligt pas vast als de koopovereenkomst door de verkoper als de koper getekend is. Tot die tijd mag de verkoper biedingen ontvangen en bezichtigingen (laten) uitvoeren.

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling veranderen?

Ja, dit is mogelijk. De verkoper kan de vraagprijs verhogen of verlagen. Daarnaast heb je als potentiële koper ook het recht om tijdens de onderhandelingen je bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt het eerdere bod wat je gedaan hebt.

Moet de makelaar als eerste met mij in onderhandeling als ik als eerste een bezichtiging heb of een bod uitbreng?

Nee, dit hoeft niet. Samen met de verkopende makelaar bepaalt de verkoper met wie hij in onderhandeling gaat. Als koper kun je wel van te voren aan de verkopende makelaar vragen welke verkoopprocedure er gehanteerd wordt om teleurstelling te voorkomen.

De koper heeft mijn mondelinge bod geaccepteerd en we hebben alles doorgesproken. Nu heeft een andere partij een hoger bod gedaan, mag dat?

Ja, dat mag. Er is pas sprake van een rechtsgeldige overeenkomst als beide partijen dit hebben ondertekend. Dit noemen we het schriftelijkheidsvereiste. Op dat moment staat de koop vast voor de verkoper en heeft de koper nog 3 dagen bedenktijd om de overeenkomst te ontbinden zonder daarvoor een reden te hoeven geven. Een acceptatie per e-mail of Whatsapp is niet rechtsgeldig.

Valt de makelaarscourtage onder de ‘kosten koper’?

Nee, de makelaarscourtage zit hier niet in. Onder ‘kosten koper’ vallen: Overdrachtsbelasting: dit is de belasting die je betaalt voor de woning en de grond. Vanaf 2020 is dit 2% van de koopsom van de woning. Sinds 2021 is deze belasting afgeschaft voor starters (18-35 jaar) die een woning kopen die niet duurder is dan €400.000,- Notariskosten: kosten die de notaris rekent voor het opstellen van de eigendomsakte en de hypotheekakte en voor het passeren van de hypotheek. Kosten van hypotheekadvies. Kosten van de bankgarantie: bankgarantie geeft de verkoper de garantie dat 10% van de koopsom betaald wordt, ook als de koop niet doorgaat. Taxatiekosten. Overige kosten, waaronder:  Kosten van de bouwtechnische keuring Kosten voor de aanvraag van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) Naast bovengenoemde kosten, kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheekakte. Wanneer de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, komt de courtage voor deze aankoopmakelaar voor rekening van de koper. Deze worden over het algemeen verrekend via de eindafrekening die de notaris opmaakt. De kosten van de verkopende makelaar zijn voor rekening van de verkoper.

Waarborgsom of bankgarantie: wat is het verschil?

Als koper is het gebruikelijk om na een bepaald aantal weken na het tekenen van de koopovereenkomst een waarborgsom te storten op de rekening van de notaris. De waarborgsom bedraagt 10% van de overeengekomen koopsom en wordt door de koper zelf betaald. In de praktijk wordt deze waarborgsom vaak vervangen door het stellen van een bankgarantie door de financiële instelling die de hypotheek verzorgt. In dit geval draagt de geldverstrekker zorg voor de garantstelling van 10% van de overeengekomen koopsom bij de notaris.

Wat houdt een bouwtechnische keuring in?

Een bouwtechnische keuring is een onafhankelijke keuring van een bestaande woning. Deze keuring geeft in hoofdlijnen een beeld van de bouwkundige staat van de woning. Je krijgt ook inzage in de kosten om het huis in goede staat te brengen. Bij een bouwkundige keuring, wordt ieder bouwdeel in onderdelen verdeeld. Zo wordt er bij een woonlaag bijvoorbeeld gekeken naar plafonds, scheidingswanden, kozijnen/deuren, hang- en sluitwerk, isolerende beglazing, vloerafwerking en bad- en doucheruimte. Van elk onderdeel wordt vervolgens de conditie bepaald, evenals de bevindingen, maatregelen en kosten.

Hoe werkt het biedproces in de huidige (overspannen) markt?

In deze tijd zijn er vaak zoveel belangstellenden voor een woning dat het moeilijk te bepalen wie de beste koper is. De verkoper kan uit zichzelf of namens advies van de makelaar, besluiten de biedingsprocedure op inschrijving te zetten. In deze procedure krijgen alle bieders een kans om een bod uit te brengen. Een hoogste bod hoeft niet te betekenen dat diegene de woning krijgt. De verkoper kan een bepaalde ontbindende voorwaarde bijvoorbeeld belangrijker vinden.  De verkoper bepaalt zelf of het geboden bedrag, in combinatie met (eventuele) voorwaarden, voldoende is om de woning te verkopen. Een koper is niet verplicht de woning aan degene met het hoogste/meest gunstige bod te verkopen.

Wanneer ben ik als koper in onderhandeling?

Als koper ben je pas in onderhandeling met de verkoper als deze reageert op jouw bod door: Een tegenbod te doen. Nadrukkelijk te melden dat je in onderhandeling bent. Je bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar mededeelt dat hij jouw bod met de verkoper zal bespreken.

Ik ben in onderhandeling, maar de makelaar gaat gewoon door met bezichtigen. Mag dat?

Ja, dit mag. De verkoper beslist aan wie hij de woning laat bezichtigen, welk bod hij accepteert en onder welke voorwaarden hij dit doet. De koop van een woning ligt pas vast als de koopovereenkomst door de verkoper als de koper getekend is. Tot die tijd mag de verkoper biedingen ontvangen en bezichtigingen (laten) uitvoeren.

Taxaties

Wat is een taxatie?

Een taxatie is een schatting van de waarde van een (vastgoed)object zoals jouw woning. Dit wordt altijd gedaan door een taxateur. De taxateur maakt een taxatierapport voor je op met daarin de waarde van de woning. In het taxatierapport legt de taxateur zijn bevindingen vast en onderbouwt hij hoe hij tot die waarde van je woning is gekomen.

Wanneer vraag je een woningtaxatie aan?

Er zijn meerdere redenen voor het aanvragen van een woningtaxatie. Voor het aanvragen van een overbruggingshypotheek heeft de verkoper een taxatierapport nodig van zijn huidige woning. Dit is noodzakelijk voor de nieuwe hypotheek. Wanneer je een hypotheek nodig hebt voor de aankoop van jouw nieuwe woning, is een taxatierapport noodzakelijk voor het aanvragen van een hypotheek.

Wat is een Register Taxateur?

Een Register Taxateur is geregistreerd in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (kortom: NRVT). NRVT bewaakt en waarborgt de kwaliteit en vakbekwaamheid van de Register Taxateurs. Deze taxateurs werken conform de gedrags- en beroepsregels en internationale en Europese taxatiestandaarden. Kortom, met een Register Taxateur ben je verzekerd van een betrouwbare en onafhankelijke taxatie.

Waarom moet een Register Taxateur onafhankelijk zijn?

Een taxateur moet vrij van beïnvloeding van buitenaf zijn  en geen belang hebben bij de uitkomst van de taxatie. Alleen dan is er een basis voor een betrouwbare waardebepaling van een woning.

Wat is validatie of een gevalideerd taxatierapport?

Een gevalideerd taxatierapport betekent dat een validatie-instituut (bijvoorbeeld het NWWI) bekijkt of de taxateur en de taxatie aan alle strenge kwaliteitseisen voldoen. Een taxatie met validatie geeft je de garantie dat het taxatierapport wordt geaccepteerd als je een hypotheek wilt gaan aanvragen. Het is belangrijk dat de rapporten door financiële instellingen, maar ook door de rechtbank en de Belastingdienst worden geaccepteerd.

Wanneer heb ik een validatie nodig?

Wanneer je een huis koopt, wil de hypotheekverstrekker zeker weten dat de woning ook echt de overeengekomen prijs waard is. Ook bij het oversluiten van een hypotheek is dit het geval. De Belastingdienst of een verzekeraar heeft in sommige gevallen een officiële taxatie nodig. Om te kunnen voldoen aan de hoge eisen van banken en verzekeraars, wordt gevraagd om een gevalideerd taxatierapport.

Wie voert de validatie uit?

Een validatie instituut zoals het NWWI, Taxateursunie, Ivalidatie of T.V.I. De meest voorkomende is het NWWI, deze wordt door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

Hoe lang is een gevalideerd taxatierapport geldig?

Een gevalideerd taxatierapport is 6 maanden geldig. Is de termijn verlopen en vraagt de geldverstrekker een nieuw rapport op? Dan is het oude rapport niet meer geldig en moet de taxateur een nieuw taxatierapport opstellen.

Er is onlangs al getaxeerd door de taxateur van de verkoper. Kan ik dit rapport gebruiken?

Nee, dit is niet mogelijk. Volgens de wet- en regelgeving mag een taxatierapport alleen voor de opdrachtgever gebruikt worden. Wanneer je dit niet bent, zul je een nieuw taxatierapport moeten opvragen. Heb je een woningtaxatie aangevraagd voor een financieringsaanvraag, zoals een rentewijziging? Dan mag de koper van je woning dit taxatierapport ook niet gebruiken, omdat dit voor een ander doel is.

Moet ik een bouwtechnische keuring laten uitvoeren voor een taxatie?

Bij Borgdorff Makelaars hebben wij besloten om bij woningen met een bouwjaar tot 1990 een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Bij woningen die na 1990 gebouwd zijn, beoordeelt de taxateur of een bouwkundige keuring noodzakelijk is.

Verkoop

Wat houdt een bouwtechnische keuring in?

Een bouwtechnische keuring is een onafhankelijke keuring van een bestaande woning. Deze keuring geeft in hoofdlijnen een beeld van de bouwkundige staat van de woning. Je krijgt ook inzage in de kosten om het huis in goede staat te brengen. Bij een bouwkundige keuring, wordt ieder bouwdeel in onderdelen verdeeld. Zo wordt er bij een woonlaag bijvoorbeeld gekeken naar plafonds, scheidingswanden, kozijnen/deuren, hang- en sluitwerk, isolerende beglazing, vloerafwerking en bad- en doucheruimte. Van elk onderdeel wordt vervolgens de conditie bepaald, evenals de bevindingen, maatregelen en kosten.

Heb ik als woningeigenaar een energielabel nodig?

Ja, als woningeigenaar heb je een energielabel nodig. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Het is sinds 2008 verplicht om bij de verkoop of verhuur van je woning in het bezit te zijn van een geldig energielabel. Wanneer je je woning te koop of te huur aanbiedt zonder label, kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een sanctie opleggen. Dit kan een boete zijn of een last onder dwangsom met de verplichting om het energielabel alsnog aan te schaffen. Per 1 november zijn de boetes verhoogd bij een overtreding. Wanneer je je huis gaat verkopen zonder geldig energielabel, ontvang je een boete van €435,-. Bedrijven ontvangen een boete van €870,- per verkochte woning zonder geldig energielabel.

Mededelingsplicht vs. Onderzoeksplicht

De verkoper heeft een mededelingsplicht om alle gebreken die hij kent en die van belang zijn voor de verkoop van de woning aan de koper te melden. Dit gebeurt aan de hand van een (standaard) vragenlijst. De verkopend makelaar gaat uit van wat de verkoper gemeld heeft in de vragenlijst. Indien de verkopend makelaar twijfelt over de gegeven informatie, moet dit onderzocht worden.  De  koper heeft een onderzoeksplicht om de bouwkundige staat van het huis goed te onderzoeken en eventuele gebreken aan de koopwoning te herkennen. De makelaar kan hierbij zelf ondersteunen, of adviseren om een bouwkundige keuring uit te laten voeren door een externe partij.

Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper in?

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd betekent dat je als koper zonder een reden op te geven de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper is aangereikt. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Vraag aan je NVM-makelaar tot wanneer precies de bedenktijd loopt.

Hoe komt de koop van een woning tot stand?

Als de verkoper en de koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (denk hierbij aan: o.a. de prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken), dan legt de verkopende NVM-makelaar alle afspraken vast in de koopovereenkomst. Pas wanneer koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend, komt de koop tot stand. Een belangrijk aandachtspunt van de koopovereenkomst zijn de ontbindende voorwaarden. Wanneer je deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet je dit al vooraf meenemen in de onderhandelingen. Kopers krijgen namelijk niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt, moeten de koper en verkoper het eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn: Financieringsvoorbehoud. Geen huisvestingsvergunning. Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring. Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NVM No-Risk clausule. De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Dit noemen we het schriftelijkheidsvereiste. Schriftelijk betekent dat een mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak niet voldoende is. Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, start de wettelijke bedenktijd voor de koper. Binnen deze tijd kun je als koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.