Goed nieuws! De omgevingsvergunning is aangevraagd

05 januari 2020

De omgevingsvergunning van het project Gravin Machteld is reeds aangevraagd.

De vergunning die is ingediend betreft een gecoördineerde aanvraag. Dit houdt in dat de vergunning en de bestemmingsplanwijziging gelijktijdig ter inzage worden gelegd. Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning in het najaar van 2021 afgegeven. Tevens zal naar verwachting de start verkoop ook plaatsvinden in het najaar van 2021.

Bekijk ook het project Gravin Machteld (voormalig gemeentehuis 's-Gravenzande)