Update 12 november 2019

12 november 2019

Afgelopen vrijdag, 8 november, is het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Een belangrijke stap in de herontwikkeling van het nieuwe gemeentehuis in 's-Gravenzande.

De komende 6 weken ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage bij de Gemeente Westland. De binnengekomen inspraakreacties worden al dan niet verwerkt en daarna kan het ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Tegen het ontwerp bestemmingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend en daarna wordt aan de gemeenteraad gevraagd het bestemmingsplan definitief vast te stellen. 

Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u inzien via de website van de Gemeente Westland en tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bekijk ook het project Gravin Machteld (voormalig gemeentehuis 's-Gravenzande)